Open post

Kobieta Roku 2014

Organizowany od roku 1991 plebiscyt Kobieta Roku nagradza kobietę, której działalność zasługuje na szczególne wyróżnienie. Wyróżnione Kobiety Roku otrzymują Złoty Wawrzyn. Z okazji 25-lecia magazynu specjalne wyróżnienie Kobieta 25-lecia „Twojego Stylu” otrzymała w 2014 roku Danuta Wałęsa. Podczas uroczystego wieczoru, zaprezentowano kolekcję najbardziej spektakularnych fotografii wybranych z 25-letniej historii magazynu. Wystawa nosi tytuł "Niepowtarzalne"....

Scroll to top